KRKONOŠE

Ve filmu vystupují:
Mgr. Zdeněk Špíšek, Ph.D. – Katedra botaniky UNI Palackého v Olomouci | PaedDr. Jan Luštinec – ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici | Andrzej Raj – ředitel Karkonoskiego Parku Narodowego | Mgr. Radek Drahný – mluvčí KRNAP | Mgr. Jiří Brožek – náčelník Horské služby ČR | RNDr. Radko Tásler – speleolog, geolog | RNDr. Jiří Flousek, Ph.D. – odborník na ptactvo KRNAP | Klára Sovová a Stanislav Beneš – majitelé Luční boudy, Zdeněk Čupík - Krakonoš | Petr Hanák - horník

Chci vidět film KRKONOŠE →  Chci objednat film KRKONOŠE na DVD →  O filmu napsali →

Česká republika, premiéra 17. 11. 2017 • 90 min.,  pro školy i 61 min. • režie: Viktor Kuna • DCP

námět, scénář: Martin Král | kamera: Martin Král, Viktor Kuna | komentář: Martin Král, Milan Kuna
vypravěč: Viktor Kuna | hudba, zvuk, střih, režie: Viktor Kuna
vyrobilo: Studio DECH HOR © 2017 | distribuce: Viktor Kuna - DECH HOR

Film získal cenu festivalu RAJBAS, uveden na festivalu "BEST FILMS 2018" v pražské Lucerně, nominace na cenu festivalu "Tour Film 2018 Karlovy Vary".

Film Vás zavede do nejkrásnějších míst Krkonoš, nejvyšších českých hor, a pojednává o jejich geologickém a geomorfologickém vývoji, flóře, fauně, historických i kulturních souvislostech, činnosti člověka a dalším. Film je komplexní výpovědí o Krkonoších. Projdeme téměř celé Krkonoše. Vydáme se například Labským i Obřím dolem, k Sněžným jámám, na Sněžku, k Malému i Velkému rybníku, k Labskému, Pančavskému i Mumlavskému vodopádu nebo k prameni Labe, do krkonošského podzemí a jeskyň a na polskou stranu Krkonoš.

Nejvyšší a z klimatického hlediska nejdrsnější hory v Čechách oplývají krásami, které jinde nenalézáme, neboť je vykouzlily proměny přírodních dějů, které se tu odehrávaly po staletí a na mnoha místech zanechaly výrazné stopy. Za pomoci filmové kamery projdeme celé západní i východní Krkonoše, seznámíme se s jejich vrcholy, příkrými srázy i hlubokými údolími jako důsledku ekologického či geomorfologického procesu.

Nahlédneme nejen do ráje endemických rostlin, unikátních rašelinišť, ale i do podzemí, kde kdysi domorodí horníci dobývali vzácné kovy a jedinečné horniny. Seznámíme se i s historií tzv. budního hospodářství, při němž lidé žili na samých hřebenech hor především z toho, co jim poskytovala horská příroda, co oni sami mohli v tomto prostředí pěstovat.

Nahlédneme i do historie nejstarších krkonošských staveb s pomocí archivních záběrů, seznámíme se s původem vzniku dnešních turistických středisek a vydáme se Obřím dolem k Úpskému rašeliništi, projdeme kolem pramene Labe ke Sněžným jamám jako pozůstatkům tzv. ledovcových karů, pokocháme se pohledem na Labský vodopád a přes žulové tory dojdeme až k nejvyššímu bodu Krkonoš i celých Čech, tj. k vrcholu Sněžky.  Jistě zaujme i ta část Krkonoš, která dnes patří polskému státu, a je také návštěvníkům přístupná hlavně z Polska.

Ve filmu hovoří i odborníci na témata spjatá s krkonošskou přírodou nebo s činností lidí. „Zjistil jsem, že lidé české hory nedoceňují a mladí je ani neznají. A nevědí mnoho o jejich bohatství a jedinečnosti,“ praví Viktor Kuna, tvůrce filmu, který se za horolezectvím a turistikou vydává desetiletí nejen po Čechách, ale také do Alp, Himaláje, Pamíru nebo na Kavkaz.

Film vhodnou a názornou formou doplňuje a rozšiřuje i učivo ve školách, které naplňuje některé výstupy Rámcově vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání jak na prvním (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět), tak druhém stupni (vzdělávací oblast Člověk a příroda – vzdělávací obor Zeměpis), stejně tak některé výstupy Rámcově vzdělávacího plánu pro gymnázia a pro gymnázia se sportovní přípravou (Člověk a příroda – vzdělávací obor Geografie, Geologie, Biologie). K dispozici jsou studentům i pracovní listy.

 

 

 

Fotogalerie

Distribuce

INFORMACE PRO ŠKOLY

Výchovně vzdělávací zaměření filmu
Film vhodnou a názornou formou doplňuje a rozšiřuje učivo, které naplňuje některé výstupy Rámcově vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání jak na prvním (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět), tak druhém stupni (vzdělávací oblast Člověk a příroda – vzdělávací obor Zeměpis), stejně tak některé výstupy Rámcově vzdělávacího plánu pro gymnázia a pro gymnázia se sportovní přípravou (Člověk a příroda – vzdělávací obor Geografie, Geologie, Biologie).

Film je k dispozici i v německé verzi. Komentář namluvil německý herec Thorsten Kutschke

Časový rozsah a projekce
Délka filmu je 90 minut nebo 61 minut. Kratší verzi doporučujeme pro první stupeň. Projekci v kině nebo ve škole zjistíme dle přání. (kontakt – distribuce.)

Cena projekce dle dohody.

Pracovní listy
Filmovou projekci doplňujeme poskytnutím pracovních listů, které jsou vytvořeny ve verzích pro jednotlivé stupně vzdělávání a jsou určené ke zpracování po projekci filmu a k diskuzi v rámci třídních kolektivů.
Pracovní listy na požádání zašleme elektronicky nebo uvolníme ke stažení při objednání projekce. Pracovní listy studenti mohou zpracovat v tištěné podobě nebo po projekci filmu online, přímo na našich webových stránkách, kde je pro Vaši školu uvolníme.

KE STAŽENÍ PRO ŠKOLY:

ANOTACE FILMU PRO ŠKOLY →

O FILMU →

REFERENCE PEDAGOGŮ →

Tvůrci filmu

Martin Král vystudoval Přírodovědeckou fakultu university Karlovy a Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze. V současné době působí jako pedagog na gymnáziu MArtinv Jilemnici.

Natočil řadu reportáží v rámci projektu „Televize Krkonoše“. Tento projekt se zaměřuje na život v regionu Jilemnicka objektivem mladých. Martin Král vede tento projekt, kde získává režizérské i filmařské zkušenosti.

Martin je mimo jiné autorem četných reportáží a krátkých filmů ze zahraničních cest. Natáčení filmu Krkonoše věnoval dva roky.

PODĚKOVÁNÍ

Tomáš Drozdík, Ing. Robert Málek, PhDr. Martin Kuna, Ph.D., DSc., Jaroslav Bouzek, Mgr. Radek Drahný, Vít Bělohradský, Jitka Sandová, Petr Talanda, Marek Woś, David Votava, Vít Ježek, Marek Zika, Jitka Štěpánková, Mgr. Ivo Zapletalík, Vendula Volavková, Ondřej Kavan, Petr Rousek, Milan Lamač, Dušan Šula, Lenka Suchardová, Televize Krkonoše, TV Metuje.

Kontakt

Mgr. Viktor Kuna
programování kin
Tel.: 606 666 640
Email: viktor.kuna@dechhor.cz