Reference pedagogů

Filmový dokument Krkonoše se může díky svému komplexnímu pohledu na toto pohoří stát výbornou pomůckou pro výuku zeměpisu i jiných předmětů. Dozvídáme se nejenom o přírodních poměrech Krkonoš, ale i o osídlení a hospodaření v horské přírodě, o rozvoji turistiky či o fenoménu Krakonoše. Společně s autory procházíme mnoho turistických tras. Toto může posloužit jako příprava výletu, či jako jeho zpětné hodnocení. Film má svěží spád a rychle střídá témata – což umožňuje žákům snadnou koncentraci.
ZŠ J. Harracha v Jilemnici
Pavla Zemánková

Film Krkonoše předčil naše očekávání. Poskytl nám exkurzi po přírodních krásách našich nejvyšších hor. Nahlédli jsme do geologických a geomorfologických procesů, které vytvářely tyto nádherné hory. A v neposlední řadě nám umožnil seznámit se s životem zdejších obyvatel. Film zajímavým a poutavým způsobem doplňuje učivo zeměpisu. Velmi jsme také ocenili pracovní listy, které jsou k filmu zhotoveny a jež posloužily nejen k upevnění získaných poznatků, ale i jako podklad pro následnou diskuzi v hodině zeměpisu.
Film je opravdu zdařilý a výlet po Krkonoších jeho prostřednictvím mohu jen doporučit.
ZŠ, Liberec, nám. Míru 212/2
Alena Krebsová

Film Krkonoše je opravdu mimořádně zdařilý, zhlédlo jej několik tříd našeho gymnázia. Zaujal jak pedagogy, tak žáky. Poutavým a názorným způsobem doplňuje a rozšiřuje učivo zeměpisu, netradičním způsobem informuje o životě lidí v horách i o těžkém způsobu jejich obživy v době osídlování Krkonoš. Film plný nádherných scenérií je podmalován poutavou hudbou. Velmi jsme ocenili doplnění projekce o pracovní listy.
GYMNÁZIUM A SOŠPG NOVÁ PAKA,
ředitel školy: Mgr. Pavel Matějovský

Film Krkonoše je zajímavým a zasvěceným představením našeho nejvyššího a svým způsobem i nejatraktivnějšího pohoří. Z pohledu učitele zeměpisu představuje ucelenou charakteristiku tohoto geografického celku z pohledu fyzicko-geografického, socioekonomického i historického. Domnívám se, že může posloužit jak učitelů a studentům, tak i nejširší veřejnosti, která se chce dozvědět o Krkonoších vše podstatné.
Gymnázium a SOŠ Jilemnice
Mgr. Mojmír Zemánek

Film Krkonoše splnil naše očekávání. Velice zajímavým způsobem doplňuje učivo zeměpisu. Vhodnou formou popisuje geologické a geomorfologické procesy na příkladu Krkonoš. Zajímavá byla také témata o fauně a flóře a v neposlední řadě o činnosti člověka v nejvyšších českých horách.
Film doporučujeme ke zhlédnutí. Jde o velmi pěkný film, který výborně doplňuje studium.
Základní škola Štěpánov
Mgr. Petra Nováková

ZŠ – Radotín, žáci IV.D a paní učitelka Eva Šimková:
Hned po hodině angličtiny jsme šli do kina na pořad o Krkonoších. Film natočil pán, který se jmenuje Viktor Kuna, a jeho kamarád Martin Král. Na začátku nám říkali, že Krkonoše leží z velké části v České republice a z menší v Polsku. Zaujalo mě, jaké tam rostou nádherné a podivné rostliny.
Asi v půlce filmu přišel Viktor Kuna osobně do kina a potichu si sedl mezi nás. Také tam točili žáby a jejich vajíčka, ze kterých se později vylíhnou pulci. Ukazovali tam i jiná zvířata: jezevce, jelena a motýly … Z rostlin se mi nejvíce líbila kýchavice a všivec. Moc jsem ocenila tu práci, kterou do toho dali. Po filmu jsme měli ještě krátkou besedu s panem Kunou. Při besedě říkal, že dělá také filmový festival a že je z toho velmi unavený. Film Krkonoše i krátká beseda s panem Viktorem Kunou se mi moc líbily.
Serafinka

Dnes jsme šli do kina na krásný film o Krkonoších. Ve filmu byly vidět záběry malebné přírody těchto hor. Viděli jsme v něm jelena, srnce, jezevce, straku, žáby, motýly, kozy a ovce. Samosebou jsme viděli i rostliny, například: vřes, kýchavici, lomikámen …
Líbily se mi prameny a řeky. Dozvěděla jsem se mnoho informací. Tento film mi Krkonoše přiblížil ještě více, než jsem je znala. Mám je moc ráda.
Agátka

Film byl zajímavý. Dozvěděl jsem se hodně věcí jako třeba, jak vznikla Sněžka nebo nějaké odborné výrazy. Nějaké záběry se mi líbily až tak, že jsem záviděl, že to viděli naživo.
Také se mi moc líbila následná beseda, kterou jsme po filmu měli, protože jsem se dozvěděl nějaké zajímavosti o filmu. Celý film i besedu jsem si užil a jsem rád, že paní učitelky vybraly tento film.
Bertík

To je jen pár postřehů, které děti napsaly. Moc se jim to líbilo a i přestože je film spíše pro druhý stupeň, nelituji a šla bych s dětmi znovu. Více tak poutavých filmů o přírodě , v dnešní době jsou děti příliš vzdálené krásám přírody České republiky. Díky.
Eva Šimková – třídní IV.D, ZŠ Radotín